Jenni

  • Toimintaterapeutti AMK (Metropolia Ammattikorkeakoulu)
  • Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) taitoryhmäkoulutus (HUS Psykiatria)
  • Perhetyön koulutus (HUS Psykiatria)
  • Lähihoitaja, lasten- ja nuorten kasvatus (Helsingin Diakoniaopisto)

Toimintaterapeuttina olen perehtynyt monella tasolla ihmisen toiminnallisuuteen ja mielekkään elämän mahdollistamiseen. Haluan työssäni olla ihmisen matkassa mukana ylläpitämässä ja edistämässä toimintakykyä sekä toimintamahdollisuuksia ihmisen omista tarpeista ja toiveista lähtöisin. Olet ehkä voinut kohdata elämässäsi pienen tai suuren haasteen tai sitten toivot muuten vain muutosta. Etsitään ja tutkitaan yhdessä ratkaisuja. Autan mielelläni jo ennen kuin ongelmia pääsee syntymään. 

Kohtaan ihmiset sekä teen työtäni positiivisuudella ja myötätunnolla. Arvostan ihmistä oman elämänsä asiantuntijana. Useimmat meistä kaipaavat välillä keskustelua ja uutta näkökulmaa. Perustan työni toimintaterapian ainutlaatuisiin viitekehyksiin ja tutkittuihin menetelmiin. Erityisosaamistani on kokonaisvaltainen elämäntilanteen huomioiminen. Vahvuuteni on luovuus ja ammatillinen harkinta, joiden avulla löydämme varmasti suunnan muutokselle. 

Aiempaa kokemusta minulle on kertynyt runsaasti lasten- ja nuorten kasvatuksesta sekä vammaistyöstä. Toimintaterapeuttina olen perehtynyt mm. aikuisten mielenterveyteen, positiiviseen psykologiaan, neuropsykiatriaan, tunnetaitoihin, ahdistuksenhallintaan, tietoiseen läsnäoloon ja perhetyöhön. Kehitän jatkuvasti osaamistani. Syksyllä 2020 alkavat ylemmän korkeakoulun opinnot aiheena Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa.

Tapaamisen voimme sopia joustavasti Sinun omassa ympäristössä.