Palvelut

Ravitsemusohjaus ja neuvonta (70€/ 45 min)


Ravitsemusohjauksessa käydään asiakkaan kanssa yksilöllisesti läpi hänen nykyiset ravitsemustottumuksensa. Ohjauksessa otetaan huomioon asiakkaan sairaudet ja mahdolliset lääkitykset, tavoitteet painon suhteen, toive ruokavalion sisällöstä, liikunnan vaikutus ruokavalion sekä muut yksilölliset tekijät ja toiveet. Samalla kartoitetaan ja huomioidaan asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanne; vuorotyö, kiireinen arki, ruuanlaiton osaaminen ja halukkuus, kyky huolehtia itsenäisesti omasta ruokailustaan – asiat jotka asiakas kokee haasteena tai esteenä saavuttaakseen ne ravitsemustottumukset ja -tavat jotka kokee itselleen mieleisikseen. Käydään läpi asiakkaan motivaatio muutokseen sekä muutosta tukevat tekijät. Näiden perusteella tehdään yhdessä asiakkaan kanssa hänelle yksilöllisesti suunniteltu ravitsemussuositus sekä ohjelma pysyvän muutoksen saavuttamiseen. 

Psykiatrisen sairaanhoitajan yksilövastaanotto (80€/ 45 min)

Sairaanhoitajan vastaanotolla voidaan keskustella elämän kriisitilanteista, mielenterveyden ongelmista, halukkuudesta vähentää päihteiden käyttöä, arjen jaksamisesta, kuormittuneisuuden kokemuksesta tai mahdollisesti halukkuudesta tehdä muutos omaan elämään ja sen suunnasta. Keskusteltu nousevat esiin asiakkaan tarpeista. Keskusteluissa tärkeänä osana on asiakaslähtöisyys, asiakkaan voimaannuttaminen, vuorovaikutus sekä riittävän tiedon jakaminen asiakkaalle. Tapaamiset voidaan pitää toimitilallamme, etänä, asiakkaan haasteeksi kokemassaan ympäristössä tai mahdollisesti ulkona liikkuen – toiset kokevat keskustelun helpompana rennosti liikkuen. 

Muutos-/ hyvinvointivalmennus (70€/ 45 min)

Toivotko muutosta tai elätkö elämässäsi muutoksen vaihetta ja kaipaisit siihen tukea? Voit hakeutua ohjaukseen myös jos et ole tyytyväinen elämääsi ja kaipaat jonkinlaista muutosta. Yhdessä voimme miettiä suuntaa, tavoitteita, keinoja.