Palvelut

Toimintaterapeutin yksilökäynti (80€/ 60 min)

Toimintaterapia on tavoitteellista, yksilöllistä, asiakaslähtöistä ja perustuu aina tutkittuihin menetelmiin. Toimintaterapialla pyritään edistämään, ylläpitämään tai säilyttämään toimintakykyä. Kokonaisvaltaisuus, toimintojen mielekkyys ja asiakkaan osallisuus prosessissa on keskiössä. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja toimintaterapeutti toiminnan sekä kuntoutuksen asiantuntija, joka toiminnan analyysia, toimintaterapian viitekehyksiä, tutkittuja menetelmiä ja ammatillista harkintaa käyttäen suunnittelee asiakkaan kanssa yhdessä prosessin tavoitteiden mukaisesti. Tapaamiset voivat toteutua sovitusti ennalta varatussa toimitilassa, asiakkaan omassa ympäristössä tai muussa tarkoituksen mukaisessa ympäristössä.

Toimintaterapiaan voi hakeutua esim. itsestä huolehtimisen, kotielämän, asioinnin, työn, opiskelun, vapaa-ajan, osallistumisen, ajankäytön, levon, ympäristössä toimimisen haasteissa. Myös taitoja voidaan toimintaterapialla, asiakkaalle mieleistä toimintaa käyttäen, opetella. Toimintaterapialla voidaan vaikuttaa myönteisesti elämänlaatuun monella elämän osa-alueella, joten kannattaa ottaa herkästi yhteyttä, niin mietitään yhdessä olisiko apua juuri Sinun tilanteeseesi.

Yksilöllinen ohjauskäynti / Muutos- ja hyvinvointivalmennus (50€/ 45 min)

Toivotko muutosta tai elätkö elämässäsi muutoksen vaihetta ja kaipaisit siihen tukea? Voit hakeutua ohjaukseen myös jos et ole tyytyväinen elämääsi ja kaipaat jonkinlaista muutosta. Yhdessä voimme miettiä suuntaa, tavoitteita, keinoja.

Toimintakyvyn arvio (1700€)

Toimintakyvyn arvio on tutkimus toimintakyvystä. Kokonaisvaltainen selvitys elämäntilanteesta, toimintakykyyn edistävästi tai estävästi vaikuttavista tekijöistä. Asiakkaan haasteista sekä vahvuuksista ja voimavaroista. Elämäntilanteen ja toimintakokonaisuuksien selvityksen lisäksi toimintakyvyn arvioon sisältyy arvio motorisista taidoista, prosessitaidoista, psyykkisistä ja sosiaalisista taidoista. Myös asiakkaan ympäristö huomioidaan arviossa. Toimintakyvyn arviosta kirjoitetaan lausunto, joka sisältää myös jatkosuositukset. Arvio on hyvä tehdä jos mm. toimintakyvystä, mahdollisuuksista ja ongelmista on hieman epäselvä kuva ja halutaan selvittää vaikuttavat keinot edistää tai säilyttää toimintakykyä. Arvion tekemisessä käytettään tutkittuja toimintaterapian arviointimenetelmiä, haastattelua ja toiminnallisia tehtäviä.